Ventilation

En bra & fungerande skorstensventilation är viktigare idag än tidigare, då vi idag tätar & isolerar våra hus för att spara energi.
Vi glömmer ibland bort hur viktigt det är med en fungerande skorstensventilation för att vårat inomhusklimat skall vara bra.
Dålig ventilation kan ibland innebära problem med bla. mögel samt astma.

Vi installerar & bygger all typ av ventilation med typgodkända metoder samt material.