Annas skorsten

När man köper ett hus med en äldre eldstad kan det ibland finnas en del att göra innan den är brandsäker och godkänd. Annas hus hade en kakelugn från 80-talet och en skorsten som inte tagits om hand på några år. De förra ägarna till huset hade inte använt kakelugnen och skorstenen, men det hade däremot kajorna!

Skorstenen var helt igensatt med fågelbo och fogarna hade börjat blivit dåliga. Vi valde att rekommendera ett insatsrör i Annas skorsten för att göra den eldningssäker igen. Dessutom var ett anslutningsrör mellan kakelugnen och skorstenen inne i huset otätat! Dvs en mycket stor brandrisk. Detta måste självklart fixas.

anna-c1

Redan här satt det fast massor med kvistar o grenar från fågelbon och ett dammigt jobb med att öppna upp hålet större samt att dra ut fågelbo, aska och koks påbörjades. Med en specialbygd HD kamera kontrollerade vi hela tiden skorstenen och vart grenarna satt fast så vi kunde komma åt dem på rätt sätt med vår rengöringsvajer.

anna-c2

Stora klumpar koks hittades i rökkanalen. Detta är extremt brandfarligt!

anna-c3

Med hjälp av en specialbygd kamera kan vi se i HD kvalitet hur din rökkanal ser ut. På skärmen ser man att det sitter fast grenar i Annas skorsten.

anna-c4

Det är nog många generationer fåglar som bott i just denna skorsten de senaste åren. Det var tufft att få loss!

anna-c5

Men vi ger oss inte förrän det ser perfekt ut! Tommy med regöringsvajern i högsta hugg.
anna-c6

När rökkanalen äntligen var fri från fågelbon och skräp så var det dags att montera insatsröret. Rökkanalen var ca 7 meter lång och vi använde ett rör med diameter 120 mm. Röret fästes, isolerades och murades på plats både uppe och nere. Men innan vi gjorde det så penslade vi och förstärkte de lite dåliga fogarna högst upp på skorstenen med bruk.

anna-c7

Här monteras röret i hålet i väggen mot anslutningen till kakelugnen.

anna-c9

När hålet murats igen med tegelsten och bruk så återstod det bara att städa upp! Jobbet är inte klart förrän vi har städat efter oss! Vår nya monsterdamsugare tar hand om det mesta. När bruket torkat går det fint att spackla över och få en jämn fin yta på väggen igen. Man kommer inte ens kunna se att det varit ett hål där!

anna-c8