Skorsten

En skorsten är en viktig del av ditt hus och behöver tillsyn och underhåll för att fungera optimalt och säkert. En skorsten har till uppgift att föra bort rökgaser, fukt och gammal luft ut ur bostaden.

Skador

Skorstenar kan ha problem av olika slag och speciellt äldre skorstenar kan ha blivit otäta eller fått skadade rökkanaler. Idag är det många som bytt ut sin gamla oljepanna mot modernare och grönare uppvärmningslösningar. Eldning med olja bildar gaser som vid lägre temperaturer fäller ut svavelsyra och bryter ner kalken i murbruket i skorstenen. Detta kan då leda till dåliga murfogar, kanalras och skiljetungsfel. (Ibland kan du även se fuktfläckar på tapeten då det blir fuktgenomslag på innerväggarna) Men misströsta inte. Om du har en gammal skorsten som skadats på detta sätt så finns det alltid en möjlighet att på ett säkert och professionellt sätt åtgärda detta genom en renovering med antingen insatsrör eller glidgjutning.

Insatsrör en effektiv och billig metod
Insatsrören finns i olika utföranden – både böjliga och styva – och väljs utifrån gällande förutsättningar. Gemensamt är att de är tillverkade i syrafast stål, som tål höga temperaturer och är motståndskraftiga mot de flesta medier. De är enkla att montera och kräver endast begränsade ingrepp i skorstensmuren.

Vi istallerar typgodkända böjliga insatsrör i din skorsten, för rökkanaler samt ventilation., FE 2000 Böjligt insatsrör för ventilations- och imkanaler, FE-röret, som är typgodkänt för installation i befintliga ventilations- och imkanaler, är ett böjbart, korrosionsbeständigt formrör, som är tillverkat av korrugerat och hopfalsat, aluminiumpläterat stålband.

 

Tjärbeläggning

Du kan få olika slags problem med kanalerna i en skorsten beroende på vad de är anslutna till. En rökkanal ansluten till en öppen spis eller braskamin kan vid felaktig eldning få en kraftig tjärbeläggning. Detta kan ske om du eldar med våt ved eller låter elden pyra istället för att brinna med klar låga. Man bör veta hur man ska elda för att kamin och skorsten ska fungera optimalt och inte ta skada.

 

OBS! Alla skorstenar skall besiktigas och kontrolleras av vederbörande skorstensfejarmästare före och efter reparationen.